ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์“รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย”

ข่าวประชาสัมพันธ์“รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย”

สืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชนโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงถูกตั้งขึ้นในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการศึกษาวิจัย        หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวางโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ มูลนิธิชัยพัฒนา  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมชลประทาน และหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยงาน ผลจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ทำให้บริเวณพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ มีความอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของนก และเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง
มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ขึ้น ระหว่างวันที่                     29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ นิเวศวิทยาของนกในแหลมผักเบี้ย และผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายเลนต่อชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบการจัดงาน "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” แบ่งเป็น 5โซน ประกอบด้วย
โซนน่าเรียน น่ารู้ มีการจัดแสดงนิทรรศการรอบรู้เรื่องนก โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดเพชรบุรี,โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,โรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร และนิทรรศการของโครงการฯเพื่อแนะนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังมีการนำเที่ยวชมภายในพื้นที่และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
โซนน่าดู น่าชม มีการจัดประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ระดับอนุบาลและประถมศึกษา และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษาและโล่จากมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มผู้สูงอายุ และดนตรีสากล
โซนน่าชิม น่าช็อป มีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นสินค้าเด่น และดี มีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งอาหารอร่อยที่ได้คัดสรรมาออกร้านให้ได้ลิ้มรสกันและถนนคนเดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดสุดชิค
โซนน่า Fin น่า Funมีกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัลมากมาย ตลอดจนรำวงพื้นบ้าน ครึกครื้นตลอดวัน ตลอดคืน
โซนน่าไหว้ น่าลอดการทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม เพื่อเป็นสิริมงคล อิ่มสุข และอิ่มใจ

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากความสนุกสนาน ความประทับใจแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ สาระประโยชน์อันจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่เจริญรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-2116 ต่อ 115 โทรสารต่อ 103 หรือที่ e-mail : lerdbird@gmail.com


         
ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]